Zasadnutie kontroly kvality žeriavovej váhy sa konalo v Blue Arrow

V súlade s požiadavkami „Návrhu na vybudovanie kvalitnej krajiny silnej kvality“ a „Oznámenia o aktivitách v rámci mesiaca kvality v celej provincii v roku 2023“, ktoré vydal Úrad vedúcej skupiny pre budovanie provincie Zhejiang na kvalitu silnej provincie v septembri 6. spoločnosť Blue Arrow Company usporiadala úvodné stretnutie pre mesiac kvality 2023.Témou tohtoročných aktivít bola „Optimalizácia rozloženia výroby na podporu vysokokvalitného rozvoja“.Na stretnutí sa zúčastnili generálny riaditeľ Xu Jie, zástupca generálneho riaditeľa Luo Qixian, tajomník pobočky strany Wu Xiaoyan a vedúci rôznych oddelení.

Oddelenie manažmentu kvality počas stretnutia predstavilo realizačný plán aktivít Mesiaca kvality a účastníkom priblížilo obsah a harmonogram tohtoročného Mesiaca kvality.

Generálny riaditeľ Xu Jie plne potvrdil úvodné stretnutie pre tento Mesiac kvality, poskytol usmernenie a nasadenie pre kľúčové úlohy Mesiaca kvality a diskutoval a diskutoval s rôznymi oddeleniami.

kvalitná žeriavová váha Kvalitné stretnutie


Čas odoslania: 07.09.2023